Widget by:Elites World Technology

Dramaterapia - Anna Szymanowska

Dramaterapia - wprowadzenie

Polskie Stowarzyszenie Dramaterapii, zaprasza na czwartą edycję Pierwszego w Polsce Kurs Specjalistycznęgo "Dramaterapia w teorii i praktyce – wprowadzenie".STYCZEŃ 2017 - MARZEC 2017

Dla kogo przeznaczony jest kurs ?

Kurs adresowany jest do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w obszarze psychoterapii, psychiatrii, arteterapii, socjoterapii, edukacji a także studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki oraz szkół teatralnych. Jest formą szkolenia uzupełniającego dla specjalistów, którzy pragną rozwijać własne kompetencje, zdobyć nowe narzędzia i techniki w codziennej pracy zawodowej. Skierowany jest także do osób, które chciałyby rozpocząć pełne szkolenie z dramaterapii i w przyszłości uzyskać certyfikat Dramaterapeuty.

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest upowszechnianie wiedzy na temat tego, czym jest dramaterapia i jakie ma zastosowanie. Kurs umożliwia zapoznanie się, z dotąd nieznaną w Polsce, metodą pracy terapeutycznej, poznanie ciekawych i twórczych technik psychoterapeutycznych, rozwinięcia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.

Formularz zgłoszeniowy: