Widget by:Elites World Technology

Dramaterapia - Anna Szymanowska

O mnie

Anna Szymanowska

Jestem jedynym certyfikowanym psychoterapeutą – dramaterapeutą w Polsce. Posiadam dyplom z Dramaterapii Uniwersytetu Roehampton w Londynie. Jest on honorowany w wielu krajach świata, między innymi w: Holandii, Francji, Hiszpanii, USA, Izraelu, RPA, i innych, gdzie Dramaterapia jest uznaną profesją.
Należę do Brytyjskiego Towarzystwa Dramaterapeutów jako członek międzynarodowy www.badth.org.uk
Należę również do Europejskiej Federacji Dramaterapii jako członek założyciel. Pobieram regularne superwizje od certyfikowanego superwizora w Wielkiej Brytanii.
Praktykę i doświadczenie w pracy z klientami w różnym wieku i cierpiącymi na zaburzenia psychiczno-emocjonalne zdobyłam głownie w Anglii. Pracowałam również w Szpitalu Psychiatrycznym w Komorowie jako wolontariusz.
Obecnie prowadzę prywatną praktykę.